Menu
Your Cart

Warranty

1. Visām ausistemas.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.

2. Informācija par ražotāja garantijas termiņu katrai konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai arī to ir iespējams pajautāt SIA „AU SISTEMAS” klientu konsultantam.

3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

4. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja klients var uzrādīt: 

4.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, nodokļu rēķins,kvīts); 

4.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies klienta vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 

5.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 

5.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 

5.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, nepareiziem līdzekļiem kopta prece vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 

5.4. ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi; 

5.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 

5.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos;

5.7. ja precei ir izmantoti nestandarta piederumi un rezerves daļas, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 

5.8. ja preci klients ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 

5.9. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas vai uzstādīšana rezultātā. 

6. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, klientam ir šādas iespējas: 

6.1. zvanīt pa tālruni 20101044 vai 24794444, kur klientu uzklausīs SIA „AU SISTEMAS” darbinieks un ieteiks labāko risinājumu

6.2. doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 

6.3. vērsties Krustpils iela 12B, Rīgā,LV-1073. Darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu); 

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.